محصولات شیمیایی MTC

تری اکسید آرسنیک

مواد شیمیایی صنعتی

تری اکسید آرسنیک

تری اکسید آرسنیک


پودری سفید رنگ با فرمول شیمیایی As2o3 و یک اسید آمفوتریک میباشد که محلول آبی آن خاصیت اسیدی ضعیفی از خود نشان میدهد. این ماده اگرچه در اسیدها حلالیت کمی دارد ولی در هیدروکلریک اسید حل میشود و در واکنش به اکسنده های قوی از جمله اوزون , هیدروژن پراکساید و نیتریک اسید به آرسنیک پنتا اکساید تبدیل میشود.
کاربردها :
در صنعت شیشه گری جهت رنگبری و حباب زدایی مذاب مورد استفاده قرار میگیرد و اغلب حدود 1 درصد نسبت به سیلیس مصرفی مورد استفاده قرار میگیرد. برای تولید شیشه های بی رنگ و الکترونیک , تولید آلیاژ آرسنیک , نیمه هادی آرسنیک , همچنین در خون شناسی جهت درمان بیماران سرطان خون که در برابر ATRA درمانی مقاومت نشان میدهند . کاربرد دیگر آن بعنوان نگهدارنده چوب میباشد .
 

سوال و یا پیام خود را برای ما ارسال نمایید

لطفا راه ارتباط ما با خودتان را در پیامتان مشخص کنید

هرگونه سوال درباره مواد شیمیایی را از ما بپرسید